Termin realizacji i dostawa

a) Termin realizacji jest ustalany indywidualnie przy każdorazowym składaniu zamówienia.
b) Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inne warunki.
c) Firma EVENTAGE SPORT dokonuje dostaw własnym środkiem transportu, za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD lub innego pośrednika.
d) EVENTAGE SPORT nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.